Varen ble lagt i handlekurven din!

Til betaling Fortsett å handle

Salgsbetingelser

Du har alltid full returrett når du handler på nett. Gjeldende er 14 dagers full returrett. 

Gratis frakt på kjøp over kr. 500,-

Salgs- og leveringsvilkår

Generelt.

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) Fra fittingroom AS
Vi leverer kun til kunder i Norge.

1. Parter
Selger er:

Dm Clothing Dm Consult 
Organisasjonsnummer: 981083296

Postadresse

Postboks 13
1477 Fjellhamar

E-post: dmkidclothing@gmail.com

Dm Clothing blir i det følgende benevnt ”vi” eller ”oss”.

Kjøper er: 
den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt ”du”, ”deg”, ”din” eller ”ditt”.”
 
2. Opplysninger gitt i nettbutikken
Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.”
 
3. Priser
Alle priser er inkludert merverdiavgift og eventuelt miljøgebyr. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet, som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m. 
 
4. Betaling
Vi tilbyr ulike betalingsløsninger .

Vi kan garantere at uansett hvilken betalingsløsning du velger er det trygt å handle hos oss.

For mer informasjon om netthandel vises det til: http://www.forbrukerradet.no/dine-rettigheter/netthandel

5. Frakt og levering

Normal leveringstid er mellom 2-6 virkedager, dersom ikke annet er oppgitt. Vi sender alle våre ordrer Posten/bring som servicepakke, minipakke, på døren eller brev. Når din pakke er ankommet utleveringssted vil du motta en melding via SMS. 

Brevpost/småpakke: når ordren inneholder varer som passer i postkassen.
Dersom ordren din inneholder varer som passer i postkasse, og verdien ikke overskrider kr. 500,-, vil vi sende med A-post. Merk at du da ikke mottar noe sporingsnummer. Sendingstid for A-post er normalt 1 virkedag.

Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.

Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.

6. Undersøkelse av produktene
Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. Ved mangler eller feil må du kontakte oss innen kort tid.
 
7. Reklamasjon og Garanti
Dersom varene som er levert i fra oss har feil eller mangler, må Kunden umiddelbart etter at forholdet ble oppdaget, ta kontakt med oss på post@barekjoler.no.  Alt etter forholdene kan Kunden ha rett på ny vare, utbedring, erstatning eller heving av kjøpet.
Reklamasjonsretten kan gå tapt, dersom Kunden selv iverksetter utbedring uten eller i strid med henvisning i fra oss.

Hva er fristen for å reklamere?
Hvis du oppdager en feil eller mangel, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde oppdaget den, gi en melding om at du vil påberope deg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da du oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at du overtok varen.
Ytterligere informasjon rundt dette kan leses i forbrukerkjøpsloven § 30.

2 og 5 års reklamasjonstid
Dersom varen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Da det ikke finnes et entydig register over hvilke produkter dette gjelder for, så velger vi å forholde oss til forbrukerrådet, samt avgjørelser fra forbrukertvistnemda. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. Dersom det foreligger en mangel ved varen, og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene, kan forbrukeren gjøre følgende mangelsbeføyelser gjeldende:
- Under visse forutsetninger velge mellom retting og omlevering
- Kreve heving dersom mangelen ikke er uvesentlig
- Kreve erstatning

Vi har i følge forbrukerkjøpsloven § 30 rett til å foreta inntil to avhjelpsforsøk for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere avhjelp er rimelig. NB: For andre kjøp enn forbrukerkjøp, gjelder reklamasjonsreglene i kjøpsloven.

8. Angrerett
Angrerettloven gir deg rett til å angre på ditt kjøp. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen, gir oss melding om det (angrefrist). Varer må returneres i vesentlig samme stand som de ble mottatt. Dersom plagg lukter sigarettrøyk, matlukt eller har dyrehår er dette ikke i samme stand som ved mottak. Ved korrekt gjennomført retur (iht. angrefristloven) tilbakebetales varens fulle pris til kjøper. 
Angrerettsskjema er vedlagt i ordrebekreftelsen som tilsendes pr. e-post. 

En vare som returneres grunnet benyttelse av angrerett skal kunne selges som ny. I praksis vil dette si at den må returneres i samme stand og mengde som da du mottok produktet, og slik du selv forventer at et nytt produkt skal leveres. Hvor dette ikke er overholdt, vil varer som kommer i retur, bli returnert til avsender. Vi anbefaler å sende retur med sporing.

Returkostnadene bæres av forbrukeren med mindre selgeren har misligholdt avtalen eller selgeren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte varen ikke var tilgjengelig. Vi krediterer varen innen 7 dager fra vi har mottatt returen.

9. Uavhentede leveranser
Dersom en pakke ikke blir hentet innen fristen og tilbakesendes oss, forbeholder vi oss retten til å belaste kunden for kostnaden dvs. retur- og ekspedisjonskostnader, totalt kr. 149,- Godskriving av netto faktura for returkostnad blir utført senest 5 dager etter at vi har mottatt pakken i retur. For pakker over 35 kg som ikke blir hentet eller tatt imot av mottaker vil reelle returkostnader bli belastet.

10. Uavhentede pakker som kunde ønsker på nytt.
Dersom de som kunde ønsker varen må du legge inn ny bestilling på våre nettsider.

11. Salgspant
Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen, inkludert renter og omkostninger, er betalt i sin helhet.
 
12. Tvister
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.